Open Site Navigation
auto

Mikrobusy na objednání

pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Aktuality

Snadnější objednávání zpátečních jízd

Připravili jsme pro vás vylepšený registrační a objednávkový formulář. Nyní můžete při tvorbě objednávky jednoduše zvolit zpáteční jízdu.

Spuštěny nové formuláře pro registrace a objednávky

V rámci zlepšování služeb jsme spustili nové online formuláře pro registrace a objednávky. Formuláře mají také funkci asistivní čtečky...

Oblast služby

Obsluhujeme celé hlavní města Praha a přilehlé obce Středočeského kraje.

Otázky a odpovědi

Změní se od roku 2022 cena za přepravu?

Ceny jízdného nesouvisí s Tarifem PID – přeprava je specifickou službou a nesouvisí s integrovaným dopravním systémem.

Ceny platné od 1. 1. 2022 byly uvedeny v ceníku soutěžených služeb: nástupní taxa 10 Kč + 40/20 Kč po území Prahy a 60/30 Kč společně území Prahy a vyjmenovaných obcí na území Středočeského kraje.
Kompletní přehled cen najdete na www.bezba.cz/cenik

Kteří dopravci budou službu zajišťovat od roku 2022?

Vega tour s.r.o.: Bude mít 19 vozidel pro speciální dopravu bez asistence. Firma má zkušenosti s poskytováním dopravy lidem se znevýhodněním (https://www.vegatour.com/doprava_vozickaru), přepravuje i The Tap Tap (https://www.thetaptap.cz).

Lutan s.r.o.: Bude mít 16 vozidel pro speciální dopravu (z toho 10 s možností využití dopravního asistenta). Web firmy: www.lutan.cz

OBJEDNÁVEJTE PRAVIDELNÉ JÍZDY OD ZÁŘÍ!

Prosíme stávající i nové klienty, aby svoje požadavky na pravidelné jízdy od září posílali do konce července 2022 nejlépe e-mailem na adresu bezbadoprava@ropid.cz.

V e-mailu napište jméno přepravované osoby, kontakt na klienta nebo jeho zástupce a pečlivě rozepište, které dny v týdnu v jaké časy budete přepravu chtít. Pokud ještě nevíte (není jasný rozvrh), uveďte tuto skutečnost také. Napište i v případě, že se nic nemění v a budete chtít pokračovat stejně jako dosud. Plán na další školní rok budeme sestavovat během srpna.