top of page
Open Site Navigation

Mikrobusy na objednání

přeprava osob se sníženou schopností pohybu a orientace z Prahy a Středočeského kraje

Aktuality

Seznamte se s Vojtou Myškou, dispečerem a řidičem Bezba dopravy

Nahlédněte pod pokličku pracovního nasazení našeho dispečera a příležitostného řidiče modrých vozů, kterého vždy doprovází jeho věrná...

Seznamte se s Lukášem Frajem, dispečerem Bezba dopravy

Po úrazu oka se musel vzdát svého snu. Nyní je nepostradatelnou součástí dispečerského týmu Bezba dopravy. Lukáš do týmu Bezba dopravy...

Oblast služby

Obsluhujeme celé hlavní města Praha a přilehlé obce Středočeského kraje.

vozidel

dispečink

zákazníků

35

1

1940+

Vytížení služby

bottom of page