top of page

Seznamte se s Lukášem Frajem, dispečerem Bezba dopravy

Po úrazu oka se musel vzdát svého snu. Nyní je nepostradatelnou součástí dispečerského týmu Bezba dopravy.Lukáš do týmu Bezba dopravy nastoupil v únoru letošního roku a od srpna se stal součástí dispečerské party. Doprava ho lákala už od dětství, jako malý kluk snil o kariéře řidiče autobusu nebo strojvedoucího vlaku. Člověk míní, prozřetelnost mění. Jeho sen se rozplynul v jediném okamžiku, kdy při zranění oka na střední škole téměř přišel o zrak. Se skoro slepým pravým okem se musel s rolí řidiče rozloučit. Ale myšlenku na to, být součástí dopravního světa se nemínil vzdát. Jeho cesta začala v malé firmě, která zprostředkovávala zájezdovou autobusovou dopravu. Odtud pokračoval do k velkému dopravci, kde měl Lukáš a jeho kolegové na starost zajišťování náhradní autobusové dopravy za vlaky.

Nakonec Lukáš zakotvil u organizace IDSK, kde dosud pracuje jako dispečer koordinačního dispečinku PID (Pražská integrovaná doprava). V rámci nárůstu poptávek na služby Bezba dopravy se Lukáš stal pomocnou rukou (a uchem) našeho dispečinku. Náplní jeho práce je příjem požadavků od klientů, kdy se snaží nalézt vhodné volné vozidlo, které by je přepravilo. Nejde jen o komunikaci s klientem a zadávání dat do tabulek. Člověk musí přemýšlet nad efektivním využití vozidel, aby z jednoho konce Prahy na druhý nevozila jen vzduch a tím ztrácela čas a drahocennou kapacitu. Občas je třeba již naplánované jízdy přeskupit, nalézt vhodnou spolujízdu apod. K tomu je potřeba řešit mimořádnosti, které přináší každodenní provoz, například zpoždění nebo situace, kdy je třeba klient u doktora hotov dříve než má objednanou přepravu. V pozici brigádníka se Lukáš hodně opírá o pomoc svých kmenových kolegů. Jeho obdiv a velký dík patří zejména řidičům, na kterých služba Bezba dopravy stojí. Dle jeho slov bychom bez řidičů byli generálové bez vojska.

Lukáš má obvykle jednu dvanáctihodinovou směnu, zbytek týdne včetně víkendů tráví na dispečinku v Letňanech. U dopravy často zůstává i ve svém volnu. Sám sebe označuje jako šotouše, rád pravidelně cestuje na exkurze do Budapešti a fotí místní dopravu. O tom, že si maďarské hlavní město zamiloval, svědčí jeho sbírka fotografií, která se řadí k největším v naší zemi. Jako fotograf se také věnuje svému autorskému souboru, kde hlavní „roli“ ztvárňují řidičky autobusů. Lukáš ale samozřejmě žije i mimo dopravní svět. Jeho velkým koníčkem jsou severské filmy, u kterých hltá jejich syrovost, otevřenost a sílu příběhu.

Pro Bezba dopravu by si Lukáš přál, aby měla spokojené klienty a aby dokázala vyhovět narůstajícím požadavkům na přepravu. Spolupráci s námi Lukáše naplňuje, protože může skutečně pomáhat konkrétním lidem. A není nic lepšího než pocit z úspěšného vyřešení situace, která se na první pohled zdála neřešitelná.

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page